OFERTA PRACY: DORADCA KLUCZOWY/KLUCZOWY DORADCA BIZNESOWY (nr ref. DK/KDB/5/2021)

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie prowadzony przez Aktywa Plus Emilia Kowalska oraz Fundację Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES w związku z rozwojem działalności poszukuje osób na stanowisko: DORADCA KLUCZOWY/KLUCZOWY DORADCA BIZNESOWY (nr ref. DK/KDB/5/2021).

 

OPIS ZADAŃ:

– projektowanie i prowadzenie procesów doradztwa uwzględniającego tworzenie i rozwój Przedsiębiorstw Społecznych (PS), Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES);

– projektowanie i prowadzenie procesów doradztwa biznesowego uwzględniającego tworzenie, rozwój oraz opracowywanie planów naprawczych dla PS, PES;

– wsparcie PES działających w sferze pożytku publicznego, podmiotów reintegracyjnych, w szczególności pomoc w przygotowaniu kompleksowej, zindywidualizowanej usługi wsparcia dla tych podmiotów, polegającej na:

  • – pomocy w diagnozie potrzeb oraz wskazaniu form działania prowadzących do realizacji oczekiwanych efektów;
  • – pomocy w przygotowaniu planu działania dostosowanego do specyficznych potrzeb klienta,
  • – wdrożeniu i koordynacji planu działania (szkolenia, doradztwo, wsparcie finansowe itd.),

– wsparcie PS w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, instytucjami finansowymi, partnerami, dostawcami oraz interesariuszami;

– wsparcie PS w procesie budowy i efektywnego zarządzania zespołem;

– opracowywanie biznesplanów i/lub studium wykonalności dla inwestycji PS oraz montażu finansowego z wykorzystaniem finansowania zwrotnego;

– udział w procesie oceny wniosków o dofinansowanie PS;

– eksploracja makro i mikrootoczenia PS/PES w celu identyfikacji szans i możliwości ich rozwoju;

– współpraca z menedżerami i zespołami PS w oparciu o narzędzia coachingu i mentoringu;

– współpraca i wymiana informacji z instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej, samorządami oraz innymi organizacjami działającymi w otoczeniu PS/PES;

– prowadzenie bieżącej dokumentacji działań doradczych oraz dokumentacji związanej z klientami Ośrodka i udzielanym wsparciem.

 

PROFIL KANDYDATA IDEALNEGO

– wykształcenie wyższe (kierunki: ekonomia lub kierunki pokrewne)

– minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie w doradztwie w zakresie tworzenia PS/PES, doradztwie biznesowym, prowadzeniu działalności gospodarczej lub zarządzaniu podmiotem gospodarczym

– mobilność – gotowość do częstych wyjazdów służbowych (głównie 1-dniowych)

– inicjatywa, kreatywność oraz samodzielność w podejmowaniu i realizacji działań

– bardzo wysokie umiejętności samodzielnego określania celów oraz determinacja i zaangażowanie w ich realizacji

– umiejętność podejmowania optymalnych decyzji i funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu

– bardzo dobra znajomość lokalnego środowiska biznesowego

– prawo jazdy kat. B z praktyką w prowadzeniu pojazdów

– obsługa pakietu MS Office,

– umiejętność praktycznego stosowania przepisów: Ustawa o działalności pożytku publicznego, Ustawa o fundacjach, Ustawa o stowarzyszeniach, Ustawa o spółdzielniach socjalnych, Ustawa prawo spółdzielcze, Ustawa o promocji zatrudnienia, Wytyczne w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

– mile widziane doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, w realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych i w działaniach na rzecz lokalnej społeczności/organizacji (w tym wolontariat)

 

OFERUJEMY

– zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pełen etat)

– elastyczny czas pracy – praca stacjonarna oraz praca w terenie (w powiatach: goleniowskim, gryfickim, kamieńskim, polickim, M. Szczecin oraz M. Świnoujście)

– możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia i mentoring doświadczonych współpracowników

             

KIM JESTEŚMY

Od 2010 roku misją Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie jest aktywna promocja znaczenia ekonomii społecznej w regionie zachodniopomorskim służącej integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją, wzrostowi kapitału społecznego oraz rozwojowi przedsiębiorczości. Ośrodek tworzy grono specjalistów kierujących się wartościami takimi jak: szacunek, współpraca, zaangażowanie.  Do naszego zespołu zapraszamy osoby kierujące się podobnymi wartościami, które czują się dobrze w dynamicznym środowisku pracy, lubią wyzwania i jednocześnie pozostają wrażliwi na specyfikę grup osób defaworyzowanych na rynku pracy. Więcej info na nasz temat znajduje się TUTAJ zapraszamy także na naszym Facebooku.

 

Prosimy o nadsyłanie swojego CV (na załączonym wzorze) oraz listu motywacyjnego do dnia 21.05.2021 r. na adres e-mail: biuro@aktywneowes.pl wpisując w temacie nr ref. DK/KDB/5/2021

WZÓR CV