ROZPOCZYNAMY NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH (DOTACJI) NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY I UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

Ogłaszamy, że od dnia 7.06.2021 r. do dnia 14.06.2021 r. trwa nabór wniosków o przyznanie środków finansowych (dotacji) na utworzenie miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie szczecińskim”. Nabór skierowany jest wyłącznie do grup inicjatywnych, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez komisję rekrutacyjną.

 

Wnioski należy składać w Inkubatorze przy ul. Cukrowej 8/p. 921 w Szczecinie oraz w wersji elektronicznej na adres kontakt@aktywneowes.pl.

 

 

Więcej informacji udzielają doradcy OWES dostępni pod numerem: +48 516 702 312,
+48 575 730 889.

 

Załączniki:

Wniosek o przyznanie środków na utworzenie miejsca pracy

Biznesplan

Harmonogram rzeczowo – finansowy

Oświadczenie o podatku VAT