OFERTA PRACY: SPECJALISTA DS. REINTEGRACJI (nr ref. R/7/2021)

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie prowadzony przez Aktywa Plus Emilia Kowalska oraz Fundację Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES w związku z rozwojem działalności poszukuje osób na stanowisko SPECJALISTA DS. REINTEGRACJI (nr ref. R/7/2021)

 

OPIS ZADAŃ:

 

 • – opracowanie ścieżki aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym i udzielanie adekwatnego wsparcia podczas jej realizacji
 • – wspieranie uczestników projektu w szczególności w podjęciu i/lub utrzymaniu zatrudnienia w przedsiębiorstwach społecznych (PS) i podmiotach ekonomii społecznej (PES)
 • – współpraca z kadrą zarządzającą PS/PES w zakresie dostosowania miejsca pracy do indywidualnych możliwości uczestników projektu
 • – organizacja i prowadzenie spotkań indywidualnych i grupowych w zakresie kompetencji miękkich mających na celu podjęcie i/lub utrzymanie zatrudnienia w PS/PES
 • – bieżąca diagnoza uczestników projektu oraz podejmowanie adekwatnych interwencji w sytuacjach trudnych
 • – nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami pomocowymi w celu wsparcia w rozwiązywaniu bieżących problemów uczestników projektu
 • – współpraca z instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej, samorządami oraz innymi organizacjami i podmiotami działającymi w otoczeniu PS/PES dla realizacji skutecznej ścieżki wsparcia
 • – prowadzenie bieżącej dokumentacji działań doradczych oraz dokumentacji związanej z klientami Ośrodka i udzielanym wsparciem

 

PROFIL KANDYDATA IDEALNEGO

 • – wykształcenie wyższe (kierunki: psychologia, doradztwo zawodowe, praca socjalna)
 • – minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania mechanizmów wspierania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
 • – praktyczna znajomość narzędzi i instrumentów rynku pracy wspierających osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym
 • – mobilność – gotowość do częstych wyjazdów służbowych (głównie 1-dniowych)
 • – inicjatywa, kreatywność oraz samodzielność w podejmowaniu i realizacji działań
 • – umiejętność podejmowania optymalnych decyzji i funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu
 • – bardzo wysokie umiejętności samodzielnego określania celów oraz determinacja i zaangażowanie w ich realizacji
 • – prawo jazdy kat. B z praktyką w prowadzeniu pojazdów
 • – obsługa pakietu MS Office,
 • – umiejętność praktycznego stosowania przepisów: Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Ustawa o pomocy społecznej, Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Wytyczne w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
 • – mile widziane doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych

 

OFERUJEMY

 • – zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, wymiar etatu: ½
 • – elastyczny czas pracy – praca stacjonarna oraz praca w terenie (w powiatach: goleniowskim, gryfickim, kamieńskim, polickim, M. Szczecin oraz M. Świnoujście)
 • – możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia i mentoring doświadczonych współpracowników

 

KIM JESTEŚMY

Od 2010 lat misją Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie jest aktywna promocja znaczenia ekonomii społecznej w regionie zachodniopomorskim służącej integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją, wzrostowi kapitału społecznego oraz rozwojowi przedsiębiorczości. Ośrodek tworzy grono specjalistów kierujących się wartościami takimi jak: szacunek, współpraca, zaangażowanie.  Do naszego zespołu zapraszamy osoby kierujące się podobnymi wartościami, które czują się dobrze w dynamicznym środowisku pracy, lubią wyzwania i jednocześnie pozostają wrażliwi na specyfikę grup osób defaworyzowanych na rynku pracy. Więcej informacji na nasz temat znajduje się TUTAJ zapraszamy także na nasz Fanpage

 

Prosimy o nadsyłanie swojego CV (na załączonym wzorze) oraz listu motywacyjnego do dnia 09.08.2021 r. na adres e-mail: biuro@aktywneowes.pl wpisując w temacie nr ref. „R/7/2021”