Urząd Marszałkowski ogłasza nabór wniosków na tzw. wkłady własne do projektów o zasięgu regionalnym

Do 17 sierpnia br. trwa nabór wniosków w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji w 2021 roku zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzez dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza budżetu województwa oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w konkursie.

 

Wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie BIP urzędu – należy szczegółowo zapoznać się z ogłoszeniem konkursowym dostępnym na stronie:

http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-realizacji-w-2021-roku-zadan-publicznych-wojewodztwa

 

Składanie wniosków odbywa się poprzez generator Witkac.pl