Doradztwo

 
Dla chcących rozwiązać problem, czyli DORADZTWO:


 

→  Ogólne, obejmujące m.in.:

 

•  zakładanie przedsiębiorstw społecznych (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),

•  zakładanie podmiotów ekonomii społecznej (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),

•  rejestrowanie działalności podmiotów ekonomii społecznej,

•  prowadzenie działalności statutowej podmiotów ekonomii społecznej,

•  zewnętrzne finansowanie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.

 

→  Biznesowe m.in.

 

•  związane z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej (dopasowane dla konkretnego klienta),

•  przygotowywanie i praca nad biznes planem, negocjacje  z instytucjami finansującymi.

•  poszukiwanie partnerów, identyfikacji nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert;

 

→  Specjalistyczne, w tym:

 

Marketingowe, m.in.: planowanie marketingowe; kształtowanie elastyczności ofertowej; polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów; opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej przedsiębiorstw społecznych; badania rynku; wypracowanie i wdrażanie standardów obsługi klienta przez PES;

 

Finansowe, m.in.: pozyskiwanie finansowania działalności PES (m.in. produkty sektora finansowego, w tym m.in dotacje, pożyczki), planowanie finansowe;

 

Osobowe, m.in.: zarządzanie organizacją; zarządzanie pracownikami; zarządzanie konfliktem w PES  i rozwiązywanie konfliktów;

 

Księgowo-podatkowe, m.in.: rachunkowość podmiotu ekonomii społecznej, zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością; księgowość; płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne;

 

Prawne, m.in.: prowadzenie działalności gospodarczej; prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej;  obowiązki pracodawcy względem pracowników;