Polityka cookies

POLITYKA COOKIES

AKTYWA PLUS EMILIA KOWALSKA

(www.aktywneowes.pl)

 

§ 1

Ilekroć w dokumencie jest mowa o:

  • plikach cookies – rozumie się przez to dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, które zawierają nazwę strony internetowej będącej ich źródłem, unikalny numer oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym;
  • operatorze serwisu – rozumie się przez to panią Emilię Kowalską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Aktywa Plus Emilia Kowalska z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 39/2, 70-351 Szczecin, REGON 320301981, NIP 8511677676.
  • serwisie internetowym – rozumie się przez to grupę powiązanych ze sobą stron internetowych o wspólnym adresie domenowym http://www.aktywneowes.pl
  • użytkownikach – rozumie się przez to osoby korzystające z serwisu, w tym w szczególności osoby wysyłające zapytania do operatora serwisu, jak również osoby przeglądające zawartość serwisu;
  • przeglądarce internetowej – rozumie się przez to oprogramowanie informatyczne służące do przeglądania stron internetowych.

 

§2

Serwis internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator serwisu wykorzystuje pliki cookies do:

  • ustalenia, czy serwis internetowy był uprzednio odwiedzany przez danego Użytkownika;
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz do urządzenia, z którego Użytkownik korzysta;
  • do tworzenia anonimowych statystyk dotyczących w szczególności liczby odwiedzin.

 

§3

Standardowe ustawienia przeglądarek internetowych domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w celu zablokowania automatycznej obsługi plików cookies. Szczegółowe informacje o sposobie zablokowania automatycznej obsługi plików cookies są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

§4

Operator serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą utrudnić lub uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych, w tym także serwisu internetowego.

 

§5

Polityka Prywatności Operatora serwisu dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dostępna pod adresem internetowym: http://aktywneowes.pl/index.php/polityka-prywatnosci/.

 

§6

Operator serwisu udziela odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące korzystania z plików cookies. Z Operatorem serwisu można się skontaktować telefonicznie (+48)516702312, za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@aktywneowes.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.