O nas

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego prowadzony jest przez Aktywa Plus Emilia Kowalska oraz Fundację Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES – Partnerów Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (SZOWES).

 

 

Projekt „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA REGIONU SZCZECIŃSKIEGO” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

Misją SZOWES jest wzrost znaczenia ekonomii społecznej w regionie zachodniopomorskim służącej integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją, wzrostowi kapitału społecznego oraz rozwojowi przedsiębiorczości.

 

W bogatej ofercie SZOWES:

→ Informujemy o tym, CO CIEKAWEGO W ŚWIECIE EKONOMII SPOŁECZNEJ, nt. bieżących wiadomości z zakresu ekonomii społecznej, aktualnie ważnych wydarzeniach.

→ Animujemy, czyli pomagamy AKTYWIZOWAĆ I INTEGROWAĆ lokalne społeczności, BUDOWAĆ partnerstwa, sieci i klastry.

→ Doradzamy, czyli wspieramy w ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW, a także POZYSKIWANIU nowych dotacji i ZARABIANIU pieniędzy na działalność społeczną.

→ Szkolimy, czyli UCZYMY INNYCH I UCZYMY SIĘ OD INNYCH, jak lepiej i efektywniej działać w podmiotach ekonomii społecznej.

→ Świadczymy usługi, czyli udzielamy wsparcia w celu ZWIĘKSZANIA KONKURENCYJNOŚCI  i OBNIŻANIA KOSZTÓW działalności organizacji pozarządowych   i spółdzielni socjalnych.

→ Wspieramy nowe i istniejące przedsiębiorstwa społeczne, czyli UDZIELAMY DOTACJE  I DODATKOWE WSPARCIE dla przedsiębiorstw społecznych.

 


 

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI OWES dla regionu szczecińskiego DO POBRANIA:

Sprawozdanie OWES za rok 2015

Sprawozdanie OWES za rok 2016

 

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SZOWES DO POBRANIA:

SPRAWOZDANIE SZOWES 2015

SPRAWOZDANIE SZOWES 2016